Ostvari 10% popusta na prvu narudžbu.

Pronađi više informacija ovdje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Naziv projekta

„Kroz digitalnu i zelenu tranziciju do veće konkurentnosti društva GRAFKO – CASPAR“

Kratki opis projekta

Projekt obuhvaća ulaganje u tehničko-tehnološke kapacitete pomoću kojih će se reducirati negativan utjecaj na okoliš te osigurati preduvjeti za prelazak na kružno gospodarstvo. Projekt ulaganja odnosi se na nabavku 3 nova digitalna stroja za print, novih softverskih rješenja i dogradnju poslovne zgrade. Ulaganjem se želi riješiti problem ograničenih proizvodnih kapaciteta, smanjene fleksibilnosti, visokih troškova, neučinkovitosti resursa, nastanka otpada, nedovoljne umreženosti te nedostatak pametnih proizvodnih i poslovnih sustava kojima se postiže automatizacija, digitalizacija i umreženost poslovnih procesa. Ciljne skupine obuhvaćene projektom su uprava, zaposlenici, kupci, dobavljači te lokalna zajednica.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je kroz zelena i digitalna ulaganja povećati konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu, povećati učinkovitost poslovanja, reducirati negativan utjecaj na okoliš te osigurati preduvjete za prelazak na kružno gospodarstvo. Očekivani rezultati provedbe projekta su nova tehnološka rješenja koja su povezana s zelenim i digitalnim ciljevima, povećani prihod od izvoza, povećani prihod od prodaje te stvorena nova radna mjesta.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 7.851.301,56 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 2.912.545,93 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01. srpnja 2021. god. – 01. svibnja 2023. god.

Kontakt osoba za više informacija:

Libor Weiser, [email protected]

Više informacija na: 

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva GRAFKO-CASPAR d.o.o.