Ostvari 10% popusta na prvu narudžbu.

Pronađi više informacija ovdje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Naziv projekta

Povećanje konkurentnosti društva GRAFKO-CASPAR implementacijom IKT-a za unaprijeđenje procesa

Kratki opis projekta

Društvo GRAFKO-CASPAR d.o.o. provelo je projekt pod nazivom „Povećanje konkurentnosti društva GRAFKO-CASPAR implementacijom IKT-a za unaprjeđenje procesa“. Projekt je obuhvaćao uvođenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u proizvodni proces. Realizacijom projekta društvo povećava obujam poslovanja, zaposlenost, prihod od prodaje te u konačnici i konkurentnost. Izravnu korist ima menadžment društva, zaposlenici, poslovni partneri i lokalna zajednica. S obzirom da društvo teži poboljšanju svoje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu kao imperativ ima povećanje obujma poslovanja te modernizaciju poslovanja. Provedbom projekta povećat će se prihod od prodaje, zaposlenost, a u konačnici i konkurentnost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Realizacijom projekta je planirano povećanje prihoda od prodaje, povećanje zaposlenosti i unaprjeđenje poslovnih procesa društva. U sklopu projekta nabavljana su informacijsko-komunikacijska rješenja (softverska i hardverska rješenja).

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 391.767,50 HRK

Prihvatljivi troškovi: 298.414,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 190.984,96 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 04. studenog 2019.  – 04. svibnja 2021. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Libor Weiser, [email protected]

Više informacija na: 

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva GRAFKO-CASPAR d.o.o.